KONTAKT TELEFONICZNY 791 499 329 E-MAIL KONTAKT@RODZICEWBIEGU.PL

Szukaj

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

…………………………………

(miejscowość, data)


......................................

(imię i nazwisko Konsumenta)

…………………………………............

(adres zamieszkania)

PROACTIVE ŁUKASZ WELENC

ul. A. Gieysztora 2/78

02-999 Warszawa

e-mail: kontakt@rodzicewbiegu.pl

telefon: +48 791 499 329
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

W dniu……………………….. (dzień, miesiąc, rok), nabyłam/em...................................................................................................................................(oznaczenie towaru).

W okresie .................... stwierdziłam/em że*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… (*opis przyczyny i okoliczności reklamacji np. dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, braki ilościowe, istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, inne okoliczności)

W związku z powyższym wnoszę o:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(*wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy).

(*) niepotrzebne skreślić

……………………….

(podpis konsumenta)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów